0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

האם צריך תכנית עסקית

האם צריך תכנית עסקית

לשאלה האם צריך תכנית עסקית?יש תשובה אחת ויחידה, חד משמעית: ודאי שצריך. תמיד. תכנית עסקית קובעת ומאפשרת מסגרת מובנית ומסודרת לפעילות היא מגדירה יעדים, שלבים בדרך להשגתם, האמצעים הנדרשים, הפעולות שצריכות להינקט. תכנית עסקית קובעת גם את מסגרת התקציב, את אמצעי המימון, את הדרכים להשגת מימון מגורמים חיצוניים, את שיתופי הפעולה הנדרשים.

האם צריך תכנית עסקית- התשובה כאן ועכשיו

בהעדר תכנית עסקית עלולים להתבזבז משאבים רבים- אנרגטיים וכספיים. התכנית העסקית מתווה מסגרת מסודרת לפעילות ומאפשרת לכונן את עסק מראשיתו על בסיס מוצק. תכנית עסקית מהווה מצפן. היא מסמנת כיוון. ניתן לקבל כיום מימון לעסקים קטנים ובינוניים מקרנות שונות בכפוף להצגת תכנית עסקית מגובשת שיש לה היתכנות.כל עסק צריך תכנית על מנת לצאת לדרך ברגל ימין. לשאלה האם צריך תכנית עסקית? יש אפוא תשובה ברורה. חשוב לציין, כי תכנית עסקית כשלעצמה, חשובה ככל שהיא, אינה מהווה ערובה להצלחת העסק, אבל אין ספק כי העדרה עלול להיות סיבה ודאית לכישלונו הצפוי.

חשיבותה של התכנית העסקית

התכנית העסקית ממפה את מכלול הנתונים הרלוונטיים, במיוחד כאשר לכתיבתה קודם סקר שוק המאפשר להתוודע על המתחרים, אל מצב השוק, אל המשאבים הנדרשים ועוד. התכנית העסקית עושה סדר. אבל תכנית עסקית אינה נדרשת רק לבעל העסק- היא חיונית גם עבור הבנקים ומכירת עסקים, לצורך בחינת מתן אשראי. תכנית עסקית טובה מפחיתה את אי הוודאות הכרוכה בכלה עסק בשלביו הראשוניים. היא מפרטת בדרך כלל את סכום הכסף שנדרש לצורכי השקעה וחלוקתו בין הבעלים, במידה שיש לו הון, ובין גורמי מימון חיצוניים.

התכנית מסמנת את גבולות המגרש

התכנית העסקית מאפשרת להשיג שותפים או מממנים פוטנציאליים, העשויים להחליט האם וכמה להשקיע בו על סמך בדיקת ההיתכנות והכדאיות העסקית. תכנית עסקית כוללת על פי רוב גם אומדן וצפי לתחילתה הפיכת העסק לרווחי. חשוב לציין כי יותר ממחצית העסקים החדשים מציגים בתכנית העסקית שלהם בשנה- שנתיים הראשונות לפעילותם. התכנית אינה מדע מדויק ותמיד ייתכנו ואף צפויים ממנה חריגות. עם זאת, בהיותה מסגרת מוגדרת, מובנית ומסודרת המסמנת את "גבולות המגרש" של העסק, היא מהווה כלי חשוב מאין כמוהו להגברת הסיכוי להצלחת העסק, שנבנה על בסיס מוצק. דומה כי לשאלההאם צריך תכנית עסקית יש תשובה ברורה.