0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

חוזה שכירות לעסק עם אופציה

חוזה שכירות לעסק עם אופציה

כולם יודעים שמיקום הנו ערך עליון כאשר מדובר על חנות שמבקשת למשוך לקוחות. ועל כן מאוד חשוב לעגן את חוזה השכירות כראוי. יש הבדל מהותי בין אדם פרטי שמשכיר נכס עבור מגורים לבין אדם שמשכיר נכס עבור עסקים. במקרה הראשון אם המשכיר לא מוצא את השוכר כראוי, או באופן כללי יש אי הסכמה בין שני הצדדים, תמיד השוכר יכול לקום, לקפל את חפציו ולעבור לדירה אחרת מבלי שייגרם יותר מידי נזק. עם זאת כאשר מדובר על משכיר עבור עסק, לא ניתן באותה הקלות לקום ולעזוב, ראשית כל כי מדובר על ימי עבודה, ושנית כל לקוחות רגילים להגיע אל אותו מקום, ושלישית לעיתים המיקום הוא חלק מהקסם של העסק וברגע שייעשה מעבר העסק ייפגע.

פרמטרים
לאור כל אותן סיבות יש להתייחס כראוי אל חוזה שכירות של עסק ולעבור היטב על סעיפיו. על מנת לעשות זאת יש להצטייד עם עורך דין שבקיא בחוזי שכירות הנוגעים לעסקים. למה יש לשים לב? ובכן יש מגוון פרמטרים, ביניהם פירוט אופי השימוש בנכס,( אם נקבע שהשימוש בנכס אינו מיישר קו עם מטרת העסק החוזה עלול להיפסל). תשלומים מפורטים כמה שרק ניתן, מימוש בטחונות, פינוי מוקדם ולפני ואחרי הכול אופציה להארכה, (מכאן המונח "חוזה שכירות לעסק עם אופציה").

הארכת חוזה
כאשר מיקום נמצא כמתאים לעסק, חשוב שניתן יהיה להמשיך ולשהות בו, להמשיך ולפעול בו. על כן יש לוודא שהחוזה כולל סעיף הארכה, אך לא רק זאת אלא גם שתנאי השכירות בתקופת הארכה יישארו בעיניהם, וזאת על מנת למנוע מראש סיטואציה בה השוכר מאפשר להאריך את החוזה, אך בתמורה מעלה את העלות.

השקעה חכמה
כיוון שמיקום הוא פרמטר חשוב וגם רצף עבודה הנו ערך עליון, על בעל עסק/ זכיין שמבקש להתנחל במקום מסוים להצטייד עם עורך דין שבקיא בתחום וזאת על מנת להבטיח המשך פעילות יעיל. אומנם היעזרות בעורך דין מהווה הוצאה נוספת, אך יחד עם זאת מדובר על הוצאה שולית שמצדיקה את עצמה בקלות וללא מאמץ מכסה את עצמה.