0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

דוגמאות לחוזה זכיינות

דוגמאות לחוזה זכיינות

דוגמאות לחוזה זכיינותהבסיס לאינטראקציה עסקית בין רשת ששואפת להתרחב לבין הזכיינים שלה, שזוכים בהזדמנות לאמץ מודל עסקי שהוכח כמוצלח, להישען על מותג רב עוצמה ולקבל גישה אל ידע רחב היקף, הוא חוזה זכיינות. חוזה זה עשוי להיות סטנדרטי – במיוחד חפצות בכך הרשתות, שנהנות מיתרון מובנה על-פני זכייניהן, אולם מומלץ לכל מי שרוצה לרכוש זיכיון ראשית כל להבין מהו הפורמט המקובל לחוזי זכיינות ואילו סוגיות הם נועדו להסדיר, ובנוסף להסתייע בליווי משפטי מקצועי של עורך דין מומחה לזכיינות. לעו"ד גיא קולן ניסיון רב בגיבוש חוזי זכיינות שכוללים את הדגשים המשמעותיים לזכיינים כך שהם מאזנים בין הצורך המובן של רשת לשמור על קו אחיד בכל הסניפים שלה ולהגן על המוניטין שלה, לבין הרצון של הזכיין לשמור על האינטרסים העסקיים שלו.

יצוין כי השאלה האם חוק החוזים האחידים חל גם על חוזה זכיינות סטנדרטי הינה סוגיה מורכבת מאוד, ועל כן ישנו חוסר אחידות שיפוטי בין ערכאות שדנות בחוזים שכאלה. כך או כך דוגמאות לחוזה זכיינות בעל פורמט סטנדרטי כוללות קודם כל פרטים אודות הרשת המזכה ואודות הזכיין שמבקש להצטרף לרשת. סעיפים מקובלים בכל חוזה זכיינות לדוגמה הם השטח שבו תקף הזיכיון, כלומר באיזה אזור יש לזכיין זכות ראשונים או בלעדיות; תקופת הזיכיון; סך התשלום עבור הזיכיון ומועדי התשלום; שיעור התמלוגים, בין אם כחלק מהמכירות ובין אם כסכום קבוע; התחייבויות הרשת כלפי זכייניה בכל התחומים ועוד.

עוד סעיפים שניתן למצוא במרבית חוזי הזכיינות, הסטנדרטיים כמו גם אלה שמנוסחים בהתאמה אישית, הם התחייבות הזכיין בנוגע למועד תחילת פעילותו העסקית במסגרת הרשת, התנאים שבהם רשאי זכיין למכור את הזיכיון, ומה ייחשב כהפרה יסודית של החוזה ויהווה עילה לסיום ההתקשרות העסקית.

עורך דין גיא קולן מלווה מזה שנים רבות זכיינים ורשתות מזכות.