0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

הסכם זכיינות דגשים

הסכם זכיינות דגשים

הסכם זכיינות דגשיםבישראלים פועלים יותר מ-10,000 עסקים תחת זיכיון, והפעילות העסקית בקונספט זה צומחת בקצב מרשים של כ-20% לשנה. לרכישת זיכיון בענפי המסחר, השירותים והמזון ישנו פוטנציאל של ממש להניב רווחים נאים ונחת רבה. הבסיס למיצוי הפוטנציאל הוא הסדרת כל הסוגיות הרלוונטיות למערכת היחסים שנוצרת בין הזכיין לבין הרשת המזכה, וזאת באמצעות חוזה זכיינות מנוסח בקפידה, בהיר ומדויק. לכל הסכם זכיינות דגשים חשובים משלו, ובהתאם ההמלצה החשובה ביותר היא להיעזר בעו"ד מנוסה בתחום זה.

דגש אחד משמעותי במיוחד הוא התנאים שבהם תסתיים תקופת הזכיינות. בחלק מהמקרים החוזה שנחתם מגביל מראש את פרק הזמן שבו הזיכיון תקף, עם או בלי אופציה להארכה. ישנם הסכמי זכיינות שמאפשרים לרשת המזכה לסיים – בנסיבות מסוימות ולעתים גם בלעדיהן, ותוך פרק זמן קצר יחסית (למשל 60 יום) – את ההתקשרות עם הזכיין. סעיפים אלה עלולים לגרור תהליך משפטי מורכב וממושך, ועל-מנת שלא תגיעו למצבים מיותרים שכאלה, כדאי לתת על כך את הדעת עוד בטרם חתימת החוזה.

עוד דוגמה לדגש בעל חשיבות רבה לכל הסכם זכיינות היא המגבלות שחלות על הזכיין לאחר שהסתיימה תקופת הזיכיון ותם הקשר עם הרשת. ישנם הסכמי זכיינות סטנדרטיים שמקנים לרשתות כוח רב ובפרט אוסרים על הזכיין לקיים כל פעילות עסקית בתחום שבו ניתן הזיכיון, ולפרק זמן ארוך – מגבלה שבאופן טבעי מצמצמת מאוד את טווח האפשרויות של הזכיין לאחר תקופת הזיכיון וכדאי לבחון אותה בקפידה בטרם חותמים על הסכם הזכיינות.

בנוסף ישנם כמעט בכל הסכם זכיינות דגשים בנוגע למנגנוני הבוררות בין הרשת לבין הזכיין בכל מקרה שבו מתגלים חילוקי דעות עסקיים, ובכל מצב שבו אחד הצדדים סבור כי ההתחייבויות כלפיו לא קוימו כלשונן. חשוב מאוד לאזן בין הרשת לבין הזכיין בכל הנוגע לקביעת מנגנונים אלה. לעורך הדין גיא קולן ניסיון נרחב במתן ייעוץ משפטי ובליווי זכיינים במגעים מול הרשתות המזכות, כולל מובילות בתחומן. כמו כן אמון עו"ד קולן על ניסוח הסכמי זכיינות שכוללים את כל הדגשים המשמעותיים ללקוח, וזאת תוך שיתוף פעולה יעיל עם נציגי הרשת המזכה.