0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

חוק הסכם זכיינות

חוק הסכם זכיינות

חוק הסכם זכיינותהסכמי זכיינות הם חוזים משפטיים אשר נחתמים בין רשתות מזכות לבין גורמים עסקיים שמעוניינים להפוך לזכיינים של רשת מסוימת. בחוק הישראלי, נכון להיום, אין התייחסות ספציפית לתחום זה, על אף שהוא הופך לנפוץ יותר ויותר, ובהתאם מתעצמת החשיבות של הסכם הזכיינות בכל עסקת רכישת זיכיון.

הסכם זכיינות חייב להיות מנוסח באופן בהיר ומדויק לחלוטין, לפרט באופן חד-משמעי את הזכויות ואת החובות של הזכיין ושל הרשת וכן לכלול מענה מפורט לכל סוגיה רלוונטית ליחסים בין הצדדים לאורך כל תקופת ההתקשרות העסקית הייחודית.

הסכמי זכיינות מיטביים חשובים במיוחד לזכיינים. בכוחו של הסכם שכזה לאזן, במקומות המשמעותיים וככל האפשר, את יחסי הכוח בין הרשת לבין הזכיין, יחסים שהינם מוטים באופן בסיסי לטובת הרשתות, ולספק הגנה לזכויות הזכיין לאורך זמן. בהקשר זה כדאי להדגיש כי ישנם לא מעט מקרים שבהם בית המשפט נוטה לפרשנות אישית של חוק החוזים, דיני מסחר והחוק באופן כללי – פרשנות שעלולה להקל על הרשתות להבטיח את האינטרסים שלהן אבל להקשות על הזכיין למצות את זכויותיו שלו. פרשנות נפוצה במיוחד היא זו שרואה בזיכיון זכות חוזית ותו לא, ולא מעניקה לזכיין מעמד של בעל זכות קניין.

לעורך דין גיא קולן ידע רחב היקף וניסיון מגוון בגיבוש הסכמי זכיינות, בהוספתם של דגשים לחוזים סטנדרטיים ולהובלת שינויים בהסכמים שמציעות רשתות, תוך שיתוף פעולה איתן ומתוך ראייה כוללת ושאיפה ליצירת מצבי Win-Win.

הסכמי הזכיינות שיוצר עו"ד קולן מספקים לכל זכיין הגנה מיטבית מול התנהלות שרירותית של הרשת, פעולות פוגעניות וכן כל ניסיון לסיים את תקופת הזיכיון לפני תומה מבלי שתהיה לכך הצדקה. באופן כללי הסכם זכיינות איכותי הוא כזה שמכיל התייחסות בהירה, מדויקת ומפורטת לסוגיות כגון תנאי התשלום לרשת, מחויבות הרשת בנושאים שונים (הכשרת הזכיינים, השקעה בפרסום ובשיווק, סיוע באיתור נכס מתאים ועוד), התנאים שבהם הזכיין רשאי להעביר את זכויותיו לגורם עסקי שלישי, סודות מסחריים ושמירתם, תנאי יסוד שהפרתם עלולה להוביל לסיומה של ההתקשרות העסקית, זכויות שימוש בסימני מסחר ובמותג במקרה שבו הרשת חדלה מלפעול ועוד.