0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

עורכי דין חוזים מסחריים

עורכי דין חוזים מסחריים

דיני חוזים הם דינים העוסקים בחיובים רצוניים. הם שונים מדיני נזיקין למשל, העוסקים בחיובים שאינם רצוניים. דיני החוזים מהווים חלק מתחום המשפט האזרחי והם נועדו על מנת להגן על מספר גורמים בניהם: ההתחייבות המופיעה בחוזה, האינטרסים של שני הצדדים, הערך הכלכלי עתידי של החוזה ועוד. אולם לפני שנרד לפרטי החוזים המסחריים, עלינו לדעת מהו בכלל חוזה מסחרי.

מהם חוזים מסחריים
חוזים מסחריים הם הסכמים בעלי תוקף משפטי, הכוללים נטילת התחייבות של צד אחד מול הצד השני. חוזים מסחריים הם הסכמים הניתנים לאכיפה. אם אחד משני הצדדים אינו מקיים את תנאי החוזה המסחרי שעליהם חתם, הצד שני יכול לתבוע את מה שהובטח לו. לכן, חוזים מסחריים יכולים להיחשב לכלים משפטיים הצופים את העתיד.

כצד בוחרים עורכי דין לחוזים מסחריים
עריכה של חוזים מסחריים היא תחום משפטי הדורש התמחות מיוחדת וניסיון. בחירה של עורך דין שאינו מנוסה בתחום, לצורך ייצוג בעת חתימה של חוזים מסחריים, היא צעד בלתי אחראי. עורכי דין אשר אינם בעלי התמחות בחוזים מסחריים, עלולים להפחית בערכם של סעיפים מסוימים או למעט בחשיבותם של סעיפים אחרים, שיתגלו בשלבים מאוחרים יותר כבעלי משמעות רבה במיוחד, עבור הצד אותו הם מייצגים.

עו"ד גיא קולן. עורך דיו לחוזים מסחריים
עורך דין גיא קולן הוא בעל ניסיון בעריכה של חוזים מסחריים ובייצוג של יחידים וחברות המעוניינים לחתום על חוזים מסחריים. אם אתם עומדים לפני חתימה על חוזה מסחרי, אתם וודאי כבר יודעים עד כמה חשוב לבחור בעורך דין שיוכל לייצג אתכם בעת חתימת החוזה ולעמוד לצדכם במקרה שהחוזה יופר על ידי מי מהצדדים. אם אתם עומדים בפני חתימה על חוזה מסחרי, עו"ד קולן הוא הבחירה הטובה ביותר עבורכם.