0723385215

משרד ראשי: בני ברק. סניפים נוספים: חיפה, ירושלים ובאר שבע

אנו מספקים שירות ייצוג משפטי וליווי בהסכמי ההתקשרות שבין הרשתות לזכיינים.

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723385215
*
*

חוזה / הסכם זכיינות בירושלים

לפניכם דף מידע אודות חוזה / הסכם זכיינות בירושלים . אצל גיא קולן תמצאו גם זיכיון וזכיינות!